Overnachtingen
Sponsor
Language
  • French
  • Nederlands
  • Russian
  • English

Nieuwsbrief nummer 1

Het begin:

Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van het Wereldkampioenschap Dammen 2011. In december 2008 begonnen we met de eerste voorzichtige besprekingen over de haalbaarheid van het WK Dammen 2011. Een jaar later konden we het licht op groen zetten en definitief zeggen: het WK Dammen 2011 gaat door en wordt gespeeld in Emmeloord (gemeente Noordoostpolder) en op Urk in de periode van 6 tot en met 28 mei 2011.

Nevenactiviteiten:

Ton Sijbrands speelde op 18 mei 2010 op Urk een kloksimultaan tegen veertien tegenstanders met als resultaat: elf keer winst en drie keer remise tegen Jacob Post, Wiebe van der Wijk en Jaap Akse.

Wereldrecordpoging Kloksimultaandammen op 18 december 2010 in Emmeloord door Afrikaans kampioen GMI Jean Marc Ndjofang uit Kameroen met demonstraties van Wiebe van der Wijk. Zie hier het programmaboekje: Programmboekje Ndjofang 2010.pdf

Basisschoolkampioenschappen op 28 december 2010 in Emmeloord.
Basisschoolkampioenschappen op 29 december 2010 op Urk.

Match tussen teams van de colleges van B&W en raadsleden van de gemeenten Noordoostpolder en Urk in maart 2011 in Emmeloord.

Sneldamkampioenschap van Flevoland op 21 mei 2011 op Urk.

Vergaderingen: het bestuur van Stichting Aanzet is regelmatig in vergadering met vrijwilligers, ICT-ers, sponsors, KNDB (Koninklijke Nederlandse Dambond), FMJD (werelddambond) etc. Het is een enorme klus om het hele gebeuren vlekkeloos, zonder incidenten en technisch storingvrij rond te breien.

Analyses en persberichten: voor de analyses van de partijen en de dagelijkse persberichten tijdens het GIBO Groep WK Dammen 2011 is het stichtingsbestuur blij dat zij hiervoor tot overeenstemming gekomen is met Paul Oudshoorn en Hein Meijer.

Sponsorplaats: de organisatie van het WK Dammen heeft het recht om samen met de hoofdsponsor, onder bepaalde voorwaarden, een speler voor de sponsorplaats voor te dragen. De bezetting van deze plaats heeft ons veel tijd en energie gekost, omdat wij hierover niet tot overeenstemming met de KNDB konden komen. De FMJD werd tenslotte arbiter in deze kwestie en deze besloot uiteindelijk om de sponsorplaats toe te wijzen aan topspeler Wiebe van der Wijk uit Emmeloord. Van der Wijk werd op zaterdag 6 november 2010 kampioen van Friesland.

Contacten met de bedrijven: op 12 en 13 november 2010 stond Stichting Aanzet op een netwerkbijeenkomst op Urk met als doel het bedrijfsleven aldaar te interesseren voor publiciteit voor hun bedrijf via het GIBO Groep WK dammen 2011. Op 1 december 2010 kreeg Stichting Aanzet spreektijd tijdens de BAN-bijeenkomst bij GIBO Groep. Hier presenteerden voorzitter IJsbrand Haven en Wiebe van der Wijk het WK Dammen 2011 aan het bedrijfsleven in de gemeente Noordoostpolder.

Honderdjarig jubileum: in 2011 bestaat de KNDB honderd jaar. Zij heeft in overleg met het bestuur van Stichting Aanzet besloten om haar jubileumreceptie op 6 mei 2011 te houden in Emmeloord. Plaats van handeling: De Beurszaal van theater 't Voorhuys te Emmeloord. Naar verwachting zullen zo rond de 350 gasten uit binnen en buitenland hierbij acte de presence geven.

Loting: de loting voor het WK Dammen 2011 vindt op 6 mei 2011 plaats op het Beursplein te Emmeloord. Hierbij zullen streekproducten en fruittrekkers de rode draad zijn.

Accommodaties: de WK wedstrijden vinden plaats in twee prachtige accommodaties: De Beurszaal van theater 't Voorhuys in Emmeloord en de Willem-Alexander-zaal van De Koningshof op Urk. Om eventuele geluidsoverlast tegen te gaan wordt er in De Beurszaal tapijt gelegd. In De Koningshof is reeds tapijt aanwezig.

Elektronische borden: de partijen worden gespeeld op elektronische damborden zodat de partijen live op de WK website over de hele wereld kunnen worden gevolgd.

Website: wij zijn er in geslaagd om de persberichten en andere bijdragen in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Russisch) op onze website (www.wkdammen2011.nl) te zetten.

Tot slot: de komende maanden zal nog veel tijd en energie vragen, maar met ieders steun zal het ongetwijfeld lukken om er een fantastisch evenement van te maken. Het geeft een geweldig gevoel om te merken dat zoveel grote en kleine sponsors het GIBO Groep WK Dammen 2011 een warm hart toe dragen. Stichting Aanzet gaat mede hierdoor gemotiveerd verder richting WK Dammen 2011.

Hoofdsponsor
Banner
Sponsors
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner